Home Profile Contact Products Download Portfolio Links English  

ABLOY Protec
ABLOY glavni kljuc
ABLOY zatvaraci vrata
ABLOY požarna vrata
ABLOY autom. otvarači
AABLOY mehanič. brave
ABLOY motorne brave
ABLOY solenoid brave
ABLOY zaštitnici

TimeLox
Sistemi
EC sistem
MC sistem
TC sistem
Princip rada
Hotelski sistemi

HID kontrola pristupa

EffEff proizvodi
TimeLox EC sistem
Sistem kontrole pristupa za manje i srednje objekte
EC sistem je bežični sistem kontrole pristupa baziran na magnetnim karticama za manje kompanije koje žele da zamene upotrebu ključeva za svoja vrata.

Do 28 različitih vrata može biti opremljeno sa identifikacijom i programom. Sistem može biti kombinovan sa drugim sistemima upotrebom iste kartice.
Program je projektovan kao sistem za zaključavanje koji definiše koja vrata koja kartica može da otvori.

Kapacitet
Do 4,000 ljudi može da ima pristup na 28 različitih vrata. Jedan broj vrata može imati isti pristup koji može biti uporediv sa različitim tipovima cilindra.

Funkcije
Otvaranje upotrebom lične kartice ili kartice u kombinaciji sa šifrom. Do tri različita vremenska rasporeda mogu biti uključeni u program. Pristup se programira na kartici na centralnom PC. Kada se kartica postavi u elektronsku bravu vrata, informacija se proverava izmedju kartice i elektronske brave vrata i vrata se mogu otvoriti. Poslednjih 1,000 ulazaka je zapamćeno u elektronskoj bravi vrata i može se snimiti.

Tehnički podaci
Program je prilagodjen za Windows. Baterijski napajan čitač kartice je postavljen na unutrašnjem delu elektronske brave vrata bez potrebe bilo kakve promene strukture vrata. Zidni tip elektronskog čitača je moguć za klizna vrata. Elektronska brava vrata je postavljena na spoljnim vratima koja kontrolišu električnu bravu. Standardna magnetna kartica je programirana na liniji 3.

Mesto primene
EC sistem je podesan za male i srednje kompanije, bolničke službe, staračke domove, manje industrijske firme, bolničke ustanove, medicinske centre, rehabilitacione i rekreacione centre, sportske centre, bankarske i poštanske kancelarije i škole.

© Scandinavian Security Solution ASSA ABLOY Partner