Home Profile Contact Products Download Portfolio Links English  

ABLOY Protec
ABLOY glavni ključ
ABLOY zatvarači vrata
ABLOY požarna vrata
FD440
FD450
FD451
FD452
FD454
ABLOY autom. otvarači
ABLOY mehanič. brave
ABLOY motorne brave
ABLOY solenoid brave
ABLOY zaštitnici

TimeLox hotelske brave

HID kontrola pristupa

EffEff proizvodi
ABLOY® Protivpožarna Vrata
Sistemi Zatvaranja
  Protivpožarna vrata se moraju automatski zatvoriti i zabraviti u slučaju požara da bi se sprečili prodor dima i vatre u druge delove zgrade. U toku normalne upotrebe vrata su širom otvorena.
Mi prodajemo ABLOY® sisteme za protivpožarna vrata koji garantuju maksimalnu sigurnost u slučaju požara. Sistem je sastavljen od pouzdanih i kompatibilnih komponenti koje omogućuju ugradnju i sastavljanje željene konfiguracije u zavisnosti od potrebe korisnika.
Napomena: mi ne prodajemo i ne proizvodimo sama protivpožarna vrata.

Primer rada i glavne komponente sistema protivpožarnih vrata

Ukoliko vrata stoje otvorena u toku dana, u slučaju požara moraju se zatvoriti kako bi se sprečilo širenje dima i vatre u druge delove zgrade. Detektor dima reaguje na dim, aktivira alarm i otpušta držač vrata u otvorenom položaju. Hidraulični zatvarač zatvara vrata.

Download:

Tehnički opis


ABLOY kompon. za protivpozarna vrata (PDF 872KB)

© Scandinavian Security Solution ASSA ABLOY Partner